Liên hệ

Địa chỉ: 207 Phùng Hưng – Phúc La – Phố viện 103 – Hà Đông – Hà Nội

Tiến sĩ Tuấn (tư vấn): 093.289.4276

Liên hệ khám: 0982.329.849

Email: bstuanvqy103@yahoo.com