GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH VÀNH

17 Tháng Tám, 2020

25 cac dog mach vanh tim

Tim được cấp máu bởi các động mạch vành phải và trái

  1. Động mạch vành phải

∙  Nguyên  ủy :tách ra từ động mạch chủ lên , ngay trên lỗ van động mạch chủ

Đường đi : đầu tiên nó đi ra trước 1 đoạn , lách giữa tiểu nhĩ phải và thân động mạch phổi . Tiếp đó , chạy về phía bờ (P) của tim rồi vòng xuống mặt hoành tim , trong nửa phải của rãnh vành. Cuối cùng , động mạch đổi tên là động mạch gian thất sau . Động mạch gian thất sau chạy về phía đỉnh tim trong rãnh gian thất sau và tiếp nối với động mạch gian thất trước

Phân nhánh : vào mặt sau 2 tâm thất và khoảng 1/3 sau vách gian thất . Đoạn đi sau rãnh vành phân nhánh vào tâm nhĩ phải và tâm thất phải . Trong các nhánh đi vào tâm nhĩ phải có các nhánh đi vào nút xoang nhĩ

  1. Động mạch vành trái :

Nguyên ủy :tách ra từ động mạch chủ lên ở ngay trên lỗ van động mạch chủ

Đường đi : chạy ra trước 1 đoạn ngắn, ở giữa thân động mạch phổi và tiểu nhĩ trái phân chia thành 2 nhánh : động mạch mũ và động mạch gian thất trước .

+Động mạch gian thất trước đi về phía đỉnh tim trong rãnh gian thất trước , sau đó vòng xuống mặt hoành để nối với động mạch gian thất sau

+ Động mạch mũ chạy về phía bờ trái của tim  rồi vòng xuống mặt hoành của tim trong nửa trái rãnh vành

Phân nhánh :

+ ĐMGT trước phân nhánh vào mặt trước của 2 tâm thất và khoảng 2/3 trước của vách gian thất

+ Động mạch mũ phân nhánh vào tâm nhĩ trái và tâm thất trái

  1. Thần kinh tự chủ của tim

Tim được chi phối bởi các sợi giao cảm , phó giao cảm từ thần kinh  trung ương đi tới

Các sợi giao cảm

+ Xuất phát từ 3 hạch giao cảm cổ trên –giữa –dưới , mỗi hạch tách ra 1 nhánh tim

Các sợi phó giao cảm

+ Bao gồm 3 nhánh tim xuất phát từ thần kinh  X

Các sợi tự chủ tạo ra đám rối tim nằm ở dưới cung động mạch chủ trước khi tới chi phối cho tim

                                                                                          Thạc sĩ-Bác sĩ Nguyễn Hồng Khánh Lan

Lượt xem: 11884

Tin liên quan

GS Louis J. Ignarro Giáo sư đoạt giải Nobel y học nghiên cứu về NO

Một giờ với giáo sư đoạt giải Nobel y học tại Hà Nội – Việt Nam Một ...

Hẹp động mạch não giữa trái 90% LIỆU PHÁP ĐIỀU TRỊ XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH HIỆU QUẢ

XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH CÓ THỂ CẢI THIỆN LÒNG MẠCH NHỜ HOMO BQ VÀ ASPIRIN TS.BS. ...

OxLDL gay roi loan noi mac va xo vua dong mach Mỡ máu gây rối loạn nội mạc động mạch và hình thành xơ vữa động mạch

Mối liên quan NO với oxLDL và cơ chế phát triển xơ vữa động mạch Tiến sĩ ...

Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn báo cáo NO VAI TRÒ NITRIC OXIDE (NO) TRÊN HỆ TIM MẠCH

VAI TRÒ CỦA NITRIC OXIDE (NO) TRÊN HỆ TIM MẠCH Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn – ...

The physiological roles of nitric oxide on endothelial function CẬP NHẬT CƠ CHẾ XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH

VAI TRÒ CỦA NO VỚI CHỨC NĂNG NỘI MẠC ĐỘNG MẠCH  Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn ...

IMG 4189 THIẾU MÁU NÃO DO HỆ ĐỘNG MẠCH ĐỐT SỐNG, THÂN NỀN

THIẾU MÁU NÃO HỆ ĐỘNG MẠCH THÂN NỀN Tiến sĩ.BS. Nguyễn Văn Tuyến và Tiến ...